Utbildningar

Vi delar med oss av
vår kunskap

Rätt kunskap är viktig, och ibland även livsviktig för dig som arbetar inom bygg- och underhållsbranschen. Många utbildningar idag är obligatoriska och kräver ett certifikat för att framföra och hantera fordon och maskiner, så som liftutbildningar.  

Vi har lyssnat till vad våra kunder har efterlyst och vi är stolta över att vara certifierade utbildare genom Jobsafe inom en rad olika områden. Vi erbjuder våra kunder utbildningar inom 9 olika områden och efter slutförd kurs får du ett certifikat som visar att du genomfört och klarat utbildningen, så att du kan framföra fordon och använda maskiner på ett tryggt och säkert sätt.  

Samtliga utbildningar ger dig möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning. 

Hur fungerar det?

Våra utbildningar

Liftutbildning

Vår liftutbildning ger dig rätt förutsättningar och den kunskap du behöver för att bli en säker liftförare.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Svensk Standards råd om utbildningens innehåll.  

Bra att veta

Fallskyddsutbildning

Vår fallskyddsutbildning ger dig rätt förutsättningar och den teoretiska kunskap du behöver för att använda rätt personlig fallskyddsutrustning på ett säkert sätt.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Svensk Standards råd om utbildningens innehåll.  

Bra att veta

Allmän ställningsutbildning

Vår ställningsutbildning ger dig den kunskap du behöver för att kunna bygga, förändra eller nedmontera ställningar upp till 9 meters höjd på ett säkert sätt. 

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift och är framtagen i samarbete med HAKI, efter genomförd utbildning får du ett utbildningsbevis.  

Bra att veta

Säkra lyft

Den här kursen ger dig en teoretisk kunskap för att arbeta säkert som lastkopplare och signalman. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6. 

Bra att veta

Arbete på väg 1.1-3

Utbildningen Arbete på väg ger dig teoretisk kunskap i hur du arbetar i trafikmiljö på ett säkert sätt. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

Bra att veta

Buller och vibrationer

Dessa utbildningarna garanterar för din arbetsgivare att du erhållit rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till Buller- och vibrationsexponering. Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Bra att veta

Härdplast

Vår härdplastutbildning ger dig rätt kunskap för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkterUtbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

Bra att veta

Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

Den här utbildningen bygger på AFS 2015:2 som behandlar vad som gäller när man arbetar i miljöer där kvarts och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som gäller, vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare.

Bra att veta